ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

កក់សំបុត្រឡានក្រុងតាម BIDC Mobile Banking

📣ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង 🚌 តាមរយៈ BIDC Mobile Banking 📱ទៅកាន់ 25 ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេស និង ទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនក្នុង ប្រទេសថៃ និង វៀតណាម៖ - ប្រទេសកម្ពុជា - ប្រទេសវៀតណាម ៖...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស លើសេវាធនាគារឌីជីថល ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស លើសេវាធនាគារឌីជីថល ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤  📣 ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី.  (BIDC)...

ការកក់សំបុត្រហោះហើរ Cambodia Angkor Air នៅលើធនាគារ ចល័ត BIDC

ធនាគារ វិនិយោគ និង អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) ទើបតែធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវមុខងារធនាគារចល័តឲ្យប្រសើរឡើង ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការកក់សំបុត្រហោះហើរ Cambodia Angkor Air។...

ស្កេន និងទូទាត់ថ្លៃទំនិញ សេវាកម្មជាមួយ BIDV-VietQR នៅប្រទេសវៀតណាម នៅលើ BIDC Mobile Banking

អតិថិជនរបស់ BIDC អាចទិញទំនិញនិងសេវាកម្មជាមួយពាណិជ្ជករ របស់ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម (BIDV) ដែលទទួលយកការទូទាត់តាមរយៈការស្កេន BIDV-VietQR។ សេវាកម្មទូទាត់ឆ្លងដែននេះ...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖ 1-  ...

ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗតាមអនឡាញ់ សម្រាប់ម្ចាស់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់។

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី បើកដំណើរការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗតាមអនឡាញ់សម្រាប់ម្ចាស់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ លើកម្មវិធី BIDC Mobile ពេលត្រូវការប្រាក់បន្ទាន់ក្នុងរយៈពេលខ្លី...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសេវាដកប្រាក់នៅធនាគារ BIDV

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី. (BIDC) មានកិតិ្តយសសូមណែនាំនូវសេវាកម្មថ្មីមួយ គឺការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ដែលអ្នកទទួលប្រាក់អាចធ្វើការ ដកប្រាក់នៅ...

មុខងារផ្ទៀងផ្ទាត់ PINកូដថ្មីនៅលើ BIDC Mobile Banking

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (ធនាគារ BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើត PIN...

Registration Account online via eKYC on BIDC Mobile Banking

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to announce that customers can register BIDC Mobile Banking Account online via eKYC (Electronic Know Your Customer) authenticatio...

Commission fee of fund transfer services via Bakong system

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers the commission fee of fund transfer services via Bakong system which shall effective from 01/07/2021 until fu...

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.