ស្វែងរក

ការទូទាត់តាមKHQR

ទូទាត់តាម KHQR លើ BIDC Mobile Banking ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking...

ទូទាត់ KHQR លើ BIDC Mobile Banking

ទូទាត់តាម KHQR លើ BIDC Mobile Banking ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី(BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking...

Mobile Banking

អតិថិជនប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC)...

BIDC Mobile Banking will be suspended temporarily from 21h30 to 24h00 on date 08/11/2023 (Wednesday evening) for upgrading system

អតិថិជនជាទីគោរព ! ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្ម Mobile Banking នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 21:30 ដល់ 24:00 ថ្ងៃពុធ ទី 08...

ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សទៅវៀតណាមដោយមិនចាំបាច់មានគណនី

ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សគឺជាសេវាកម្មមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្មរហ័សបំផុតដែលផ្តល់ជូនដោយធនាគារBIDCដល់អតិថិជនដែលមិនមានគណនីធនាគារ​ (​​យើងត្រូវការតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ...

ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT)

ការផ្ទេរប្រាក់គឺជាលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលធនាគារBIDCផ្ដល់ជូនអតិថិជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពីអ្នកផ្ញើទៅអ្នកទទួលផល។...

ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT)

ការផ្ទេរប្រាក់គឺជាលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលធនាគារ BIDC ផ្ដល់ជូនអតិថិជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពីអ្នកផ្ញើទៅអ្នកទទួលផល។...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស លើសេវាធនាគារឌីជីថល ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស លើសេវាធនាគារឌីជីថល ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤  📣 ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២៤ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី.  (BIDC)...

អបអរសាទរពាណិជ្ជករ KHQR ឆ្នើមទាំង ១០ ប្រចាំឆ្នាំ 2023 របស់ធនាគារ BIDC

🌟សូមចូលរួមអបអរសាទរពាណិជ្ជករ​ KHQR ឆ្នើមទាំង ១០​ ប្រចាំឆ្នាំ​​​ 2023​ របស់ធនាគារ BIDC ដែលឈ្នះ រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ ៦ លាន​រៀល ពីការចូលរួមកម្មវិធី ស្កេនដើម្បី ឈ្នះរង្វាន់​...

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.