ស្វែងរក

រយៈពេលវែង ការប្រាក់ខ្ពស់

ធនាគារ BIDC បានកែសម្រួលអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម និងអតិថិជនបុគ្គល។ អត្រាការប្រាក់ថ្មីបានអនុវត្តចំពោះការអញ្ញើញមកបញ្ជរ និងការដាក់ប្រាក់តាមអនឡាញ...

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករ

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់បានមកដល់ហើយ! ចាប់ពីថ្ញៃទី 01/09/2022 ដល់ 30/09/2022, ពាណិជ្ជករនឹងមានឱកាសឈ្នះ រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000,000រៀល...

Internet Banking

អ៊ីនធឺណេត ប៊ែងឃីង (​ Internet Banking) : បានផ្តល់ជូននូវភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនជាក្រុមហ៊ុន ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមអ៊ីនធឺណេត។...

កម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស"

យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសនាំមកនូវកម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស" ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី13 នៃការបង្កើត​ ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី​...

KHQR Payment

ទូទាត់តាម KHQR លើ BIDC Mobile Banking ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking...

ការថែទាំប្រព័ន្ធ EBanking និង ATM ចាប់ពីម៉ោង 10:30 យប់ ថ្ងៃទី 15/07/2022 ដល់ម៉ោង 03:00 ព្រឹកថ្ងៃទី 16/07/2022

📣អតិថិជនជាទីគោរព !  ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច( E-Banking) ដូចជា Mobile Banking , Internet Banking , SMS Banking ,...

ការឈប់សម្រាកមិនធ្វើប្រតិបត្តិការអតិថិជន ចំនួន ០១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖  ...

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគង

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគង អាតិថិជនរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត ទៅកាន់គណនី ឬវ៉ាលេត របស់ធនាគារ ឬសមាជិកផ្សេងទៀត...

ចូលរួមជាមួយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារ កូវិត-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

ចូលរួមជាមួយ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារ កូវិត-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

គណនីសន្សំ

គណនីសន្សំ ចាប់ផ្តើមបើកគណនីសន្សំជាមួយធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជា៖ មានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ទទួលបានការប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់សេវា...

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.