ស្វែងរក

New PIN verification function on BIDC Mobile Banking

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (ធនាគារ BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើត PIN...

New Year , New Lucky Gifts

ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី 2023 ធនាគារ BIDC មានកាដូនាំសំណាងជាច្រើនដូចជា ដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត និងកាតកោសជាច្រើន ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $1 ដល់ $100...

សេវា eBanking, KHQR និង ATM/POS នឹង ត្រូវបានផ្អាកដំនើរការជាបណ្តោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 និងថ្ងៃទី01 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

អតិថិជនជាទីគោរព! អេធីអិម (ATM), ម៉ាស៊ីនឆូតកាត(POS) និង e-Banking (ការទូទាត់តាម KHQR Payment, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) របស់ BIDC...

ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី សាខាតាខ្មៅ

អតិថិជនជាទីគោរព!  ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី សាខាតាខ្មៅ នៅ ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២...

ATM Services

ជាមួយនិង BIDC កាត អតិថិជនរបស់ BIDC អាចធ្វើប្រតិបត្តិការលើម៉ាស៊ីន ATM របស់ BIDC ចំនួន ៣៥ និងម៉ាស៊ីន ATM ជាង ១០០០ របស់ធនាគារផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិករបស់ Easy Cash ចំនួន ០៧...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនរបស់ហាង NEM Fashion ជាពិសេសទទួលបានជាអទិភាពសម្រាប់អតិថិជនរបស់ធនាគារ BIDC

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!!   ក្នុងឱកាសនៃការបើកសម្ភោធ និងបើកលក់ជាផ្លូវការម៉ាកយីហោ NEM Fashionនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន ម៉ល មានជ័យ (Aeon 03)​​ ។ហាងNEM Fashio...

New Year 2023 International Inward Fee Promotion

ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសដោយគិតថ្លៃសេវាទាបបំផុតត្រឹមតែ០,០១% ជាមួយធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT  ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា...

សេវា ATM/POS/KHQR របស់ BIDC និង Internet Banking/Mobile Banking នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 21/10/2022 ដល់ 05h30 ថ្ងៃទី 22/10/2022 ដើម្បីធ្វើការ Maintenance

អតិថិជនជាទីគោរព !  ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច( E-Banking) ដូចជា Mobile Banking , Internet Banking , SMS Banking , KHQR...

គណនីមានកាលកំណត់

គណនីមានកាលកំណត់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀត ពីសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែដាក់ ប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ីរវាងពី១ ទៅ៣៦ខែ។   អត្រាការប្រាក់...

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀត ពីសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែដាក់ ប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ីរវាងពី១ ទៅ៣៦ខែ។   អត្រាការប្រាក់...

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.