ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករKHQR

1. កម្មវិធីសម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីដែលបើកក្នុងឆ្នាំ2023ចាប់ពីថ្ងៃទី 01/06/2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2023 សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីឆ្នើមទាំង10 ដែលមានប្រើប្រាស់ស្កេនទូទាត់ច្រើនបំផុត...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖ 1-  ...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសេវាដកប្រាក់នៅធនាគារ BIDV

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី. (BIDC) មានកិតិ្តយសសូមណែនាំនូវសេវាកម្មថ្មីមួយ គឺការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ដែលអ្នកទទួលប្រាក់អាចធ្វើការ ដកប្រាក់នៅ...

BIDC’s “Deposit Sooner – Gift Bigger” program

លក្ខខណ្ឌ៖  កម្មវិធី “សន្សំកាន់តែច្រើន – ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន” របស់ BIDC 1. ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដើម្បីទទួលបានលេខកូដចូលរួម រយះពេល USD KHR 6​ ខែ 5,000 20,000,000 9 ខែ 3,334 13,333,334 12...

សន្សំកាន់តែច្រើន – ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន

ប្រញាប់ឡើង! ឱកាសដើម្បីឈ្នះរថយន្ត Toyota Raize និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត! រង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ជាង ២០០លានរៀល។ ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023...

BIDC Internet Banking service will be suspended temporarily from 21h00 to 24h00 on date 10/03/2023 for upgrading systems

ធនាគារ BIDC សូមជូនដំណឹងថា BIDC Internet Banking នឹងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការជា បណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 21:00 ដល់ 24:00 នៅថ្ងៃទី 10/03/2023 (ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ) ដើម្បីធ្វើការថែរទាំប្រព័ន្ធ។ សំរាប់សេវា eBanking...

ប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់ PIN កូដ

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព! ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនអតិថិជនថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 តទៅអតិថិជនអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការលើ...

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងថា សេវាកម្ម ATM/ ម៉ាស៊ីន POS របស់ ធនាគារ BIDC នឹងត្រូវផ្អាកដំនើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 21:00 ដល់ 23:00 យប់ នៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 (យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍)

អតិថិជនជាទីគោរព! ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងថា សេវាកម្ម ATM/ ម៉ាស៊ីន POS របស់ ធនាគារ BIDC នឹងត្រូវផ្អាកដំនើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 21:00 ដល់ 23:00 យប់ នៅថ្ងៃទី...

New PIN verification function on BIDC Mobile Banking

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (ធនាគារ BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើត PIN...

New Year , New Lucky Gifts

ដើម្បីស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី 2023 ធនាគារ BIDC មានកាដូនាំសំណាងជាច្រើនដូចជា ដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត និងកាតកោសជាច្រើន ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $1 ដល់ $100 សម្រាប់អតិថិជនដែលបើកប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ទាំងរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល...

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.