• គេហទំព័រ
  • ការផ្ទេរប្រាក់ទៅវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធ INPAY

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធ INPAY

     អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ BIDC ដើម្បីផ្ញើ/ទទួលប្រាក់ទៅសមាជិកគ្រួសារឬសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជា។ ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ទេដោយប្រើប្រាស់វិធីនេះ។ BIDC បានផ្តល់នូវកំរៃតម្លៃសេវាកម្មសមរម្យ​ និងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់តាមរយះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃនេះ។ លើសពីនេះអតិថិជនអាចទទួលបានប្រាក់ក្នុងរយៈពេលតែ នាទីនិងក្នុងតម្លៃទាបជាងការផ្ទេរប្រាក់តាម Swift ជាមួយនឹងទម្រង់ងាយស្រួលបំពេញនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ទាប ហើយលោកអ្នកក៏អាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់បាន ទោះបីជាអ្នកកុំពុងឋិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយ។

តម្លៃសេវាតាមរយះប្រព័ន្ធ​ Inpay

 
លេខ ឈ្មោះធនាគារ ថ្លៃសេវាកម្ម ការកែប្រែ/
ការលុបចោល
តារាងតម្លៃលុយចេញតាមប្រព័ន្ធ Inpay
1 ធនាគារ BIDC
វៀតណាម
ចំនួនក្រោម 5,000.00 ដុល្លារ :  10.00 ដុល្លារ -
ចំនួនចាប់ពី 5,00.00 ដល់ក្រោម 10,000.00 ដុល្លារ​: 12.00 ដុល្លារ ដុល្លារ 20.00
ចំនួនចាប់ពី 10,000.00 ដុល្លារ : 0.12%
(តិចបំផុត 10.00 ដុល្លារ)+កម្រៃជើងសារ 15.00 ដុល្លារ
-
តារាងតម្លៃលុយចូលតាមប្រព័ន្ធ Inpay
2 គណនីនៅ BIDC កម្ពុជា ចំនួនក្រោម 100.00​ ដុល្លារ: 2.00 ដុល្លារ  -
ចំនួនចាប់ពី 100.00 ដុល្លារ : 0.05% / ចំនួនសាច់ប្រាក់
(តិចបំផុត
10.00 ដុល្លារ)
ដុល្លារ 20.00

      សម្រាប់​ជា​ឯកសារយោង យើងខ្ញុំបានបញ្ចូលទម្រង់បែបបទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបំពេញក្នុងការផ្ទេប្រាក់។ សូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកខាងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ​ ឬមកកាន់ធនាគាររបស់យើងដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីជួយអ្នក។

ចំណាំ លោកអ្នកត្រូវតែមានគណនីជាមួយធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីដើម្បីទទួលបានប្រាក់បញ្ញើរពីក្រៅប្រទេស។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការសេវាកម្មរបស់យើងមកកាន់ធនាគាររបស់យើងដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ដើម្បីទាញយកទម្រង់បែបបទសូមចុចលើលីងខាងក្រោម៖

ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ចេញ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរប្រាក់

ពាក្យស្នើសុំកែប្រែ ការផ្ទេរប្រាក់

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.