សេវាទូទាត់រហ័ស

សេវាទូទាត់រហ័ស

ជាការផ្ទេរ/ទូទាត់សាច់ប្រាក់រៀល ទៅកាន់ធនាគារ ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ហើយអ្នកទទួលប្រាក់ នឹងទទួលបានប្រាក់ភ្លៀមៗ។

 

កម្រៃសេវាផ្ញើចេញ

ក្រោម ៤,០០០,០០០ រៀល

: សេវា ៤,០០០រៀល

ពី ៤,០០០,០០០រៀល ទៅ ២០,០០០,០០០រៀល

: សេវា ៨,០០០រៀល

ពី ២០,០០០,០០០រៀល ទៅ ៤០,០០០,០០០រៀល

: សេវា ១២,០០០រៀល

 

សមាជិកសេវាទូទាត់រហ័ស

ធនាគារ​ អេ​ប៊ី​អេ​

​​ធនាគារ ហត្ថា

​ធនាគារ​ អេ​ស៊ី​លី​ដា​

​ធនាគារ​ ហុង​ លី​អុង​ (​កម្ពុជា​)

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ អេ​ អឹ​ម​ ខេ​

ធនាគារ​ អាយ​ ស៊ី​ ប៊ី​ សី​

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ អម្រឹត​

​ធនាគារ​ គូក​មីន​ (​កម្ពុជា​)

ធនាគារអេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក

​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្រេ​ឌី​ត​

​ធនាគារ​ J Trust Royal

ធនាគារក្រុងថៃ ចំកាត់ (មហាជន) សាខាភ្នំពេញ

​ធនាគារ​ បាងកក​

​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ អិលអូអិលស៊ី(​កម្ពុជា​)

​ធនាគារ​ វិនិយោគ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​

​ធនាគារ​ មេ​យ​ប៊ែ​ង​ (​កម្ពុជា​)

​ធនាគារ​ ចិន​ (​ហុងកុង​)

​ធនាគារ​ មេ​ហ្គា​ អ៊ិ​ន​ធើ​ណេ​សិន​ណ​ល​ ខម​មើ​សល​(​កម្ពុជា​)

​ធនាគារ​ ប៊ូ​យ៉ុ​ង​ខ្មែរ​

​ធនាគារ​ ហ្វី​លី​ព​ (​កម្ពុជា​)

ធនាគារ​ កសិក​ន​ សាខា​ភ្នំពេញ​

ធនាគារ​ ភ្នំពេញ​ ពាណិជ្ជ​

​ធនាគារ​ប្រ៊ែ​ដ​ (​កម្ពុជា​)

​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រា​សាក់​

​ធនាគារ​ កម្ពុជា​ អាស៊ី​

​ធនាគារ​ អ​ អេ​ច​ ប៊ី​ ឥ​ណ្តូ​ឆៃ​ណា

​ធនាគារ​ មេគង្គ​ (​កម្ពុជា​)

​ធនាគារ​ សា​ខម​ (​កម្ពុជា​)

​ធនាគារ​ ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​

​ធនាគារ សៃហ្គន-ហាណូយ កម្ពុជា

​ធនាគារ​ កម្ពុជា​ពាណិជ្ជ​

​ធនាគារ​ ស៊ិនហាន

ធនាគារ​ កម្ពុជា​សាធារណៈ​

​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​

​ធនាគារ​ កា​ណា​ឌី​យ៉ា​

​​ធនាគារ​ តៃវ៉ាន់​ ខូ​អប​ភើ​រេ​ធី​វ​

ធនាគារ​ កា​ថេ​ យូ​ណៃ​ធី​ត​

ធនាគារ​ សហ​ពាណិជ្ជ

ធនាគារ​ ស៊ីអាយអឹមប៊ី

ធនាគារ​ វឌ្ឍនៈ

​ធនាគារ​ ពាណិជ្ជ​ទី​មួយ​

ធនាគារ​ កសិកម្ម​ និង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ (​កម្ពុជា​)

ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា

ធនាគារ អ៊ូរី

 

សារៈប្រយោជន៍ៈ ងាយស្រួល រហ័ស មានប្រសិទ្ធភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.