• គេហទំព័រ
  • ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT)

ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT)

  ការផ្ទេរប្រាក់គឺជាលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលធនាគារBIDCផ្ដល់ជូនអតិថិជនក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ពីអ្នកផ្ញើទៅអ្នកទទួលផល។ ការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃការផ្ទេរប្រាក់ពីភាគីមួយទៅភាគីមួយទៀត។ ធនាគារ BIDC ធ្វើការផ្តល់ជូនសេវាកម្មយ៉ាងល្អបំផុត​ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជូនដល់អតិថិជន។
1. ការផ្ទេរប្រាក់ចេញតាមប្រព័ន្ធ​ SWIFT
    នៅពេលអ្នកផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីក្នុងស្រុករបស់អ្នកទៅគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសមួយផ្សេងទៀត​ នេះត្រូវបានគេហៅថាការផ្ញើប្រាក់ទៅខាងក្រៅប្រទេស។   ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្ទេរប្រាក់ ទៅប្រទេសមួយផ្សេងមួយទៀតធនាគារ​ BIDC អាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានរហ័ស សាមញ្ញ និងមានសុវត្តិភាពដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយសេវាផ្ទេរប្រាក់របស់ប្រព័ន្ធ Swift ។
2. ការផ្ទេរប្រាក់ចូលតាមប្រព័ន្ធ​ SWIFT
    Swift គឺជាប្រព័ន្ធធនាគារជាសកលដែលតភ្ជាប់ធនាគារនិងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក។ បន្ទាប់ពីធនាគារ BIDC ទទួលបានការជូនដំណឹងការផ្ទេរប្រាក់ចូលតាមរយ:ការផ្ញើសារជា Swift MT103 ពីធនាគាររបស់អ្នកផ្ញើ អតិថិជននឹងទទួលបានប្រាក់ភ្លាមៗ។

ដើម្បីងាយស្រួលដល់អតិថិជន ធនាគារយើងខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលទម្រង់បែកបទពីការផ្ទេរប្រាក់ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត និងទម្រង់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

តម្លៃសេវា

លេខ ឈ្មោះធនាគារ  ថ្លៃសេវាកម្ម ការកែប្រែ/
ការលុបចោល
តារាងតម្លៃលុយចេញតាមប្រព័ន្ធ swift
1 ធនាគារ​ BIDV
(វៀតណាម)
ចំនួនក្រោម 5,000.00 ដុល្លារ12.00 ដុល្លារ 20.00 ដុល្លារ
ចំនួនចាប់ពី 5,000.00 ដល់ក្រោម 
10,000.00 ដុល្លារ: 15.00 ដុល្លារ
ចំនួនចាប់ពី 10,000.00 ដុល្លារ: 0.14% 
(តិចបំផុត10.00 ដុល្លារ)+កម្រៃជើងសារ 15.00 ដុល្លារ
2 ធនាគារ​ផ្សេងទៀតក្រៅពី
វៀតណាម
ចំនួនក្រោម 5,000.00 ដុល្លារ : 15.00 ដុល្លារ
ចំនួនចាប់ពី 5,000.00 ដល់ក្រោម 
10,000.00 ដុល្លារ : 18.00 ដុល្លារ
ចំនួនចាប់ពី 10,000.00 ដុល្លារ: 0.14%
(តិចបំផុត.10.00 ដុល្លារ)
តារាងតម្លៃលុយចូលតាមប្រព័ន្ធ swift
1 គណនីនៅ BIDC កម្ពុជា ចំនួនក្រោម 100.00ដុល្លារ: 2.00 ដុល្លារ  20.00 ដុល្លារ
2 ចំនួនចាប់ពី 100.00 ដុល្លារ : 0.05% / ចំនួនសាច់ប្រាក់
(តិចបំផុត.10.00 ដុល្លារ)

 

     សម្រាប់​ជា​ឯកសារយោង យើងខ្ញុំបានបញ្ចូលទម្រង់បែបបទ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលលោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបំពេញក្នុងការផ្ទេប្រាក់។ សូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកខាងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំ​ ឬមកកាន់ធនាគាររបស់យើងដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត ដើម្បីជួយអ្នក។

ចំណាំ លោកអ្នកត្រូវតែមានគណនីជាមួយធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីដើម្បីទទួលបានប្រាក់បញ្ញើរពីក្រៅប្រទេស។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការសេវាកម្មរបស់យើងមកកាន់ធនាគាររបស់យើងដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

ដើម្បីទាញយកទម្រង់បែបបទសូមចុចលើលីងខាងក្រោម៖

ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ចេញ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេរប្រាក់

ពាក្យស្នើសុំកែប្រែ ការផ្ទេរប្រាក់

លិខិតបំពេញសម្រាប់វេរលុយចូល    

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.