ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Overseas Outward Remittance Promotion

អតិថិជនជាទីស្រលាញ់!!! តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកធនាគារដែលមានកម្រៃផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទាប និងមានសុវត្តិភាពមែនទេ? ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល 2022 ធនាគារ BIDC...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ក្នុងឱកាសបើកដំណើរការសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់រហ័ស 24/7 ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈធនាគារចល័តប៊ីអាយឌីស៊ី (BIDC Mobile Banking) ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមេសាឆ្នាំ 2021។...

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.