ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សេវា ATM/POS/KHQR របស់ BIDC និង Internet Banking/Mobile Banking នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 21/10/2022 ដល់ 05h30 ថ្ងៃទី 22/10/2022 ដើម្បីធ្វើការ Maintenance

អតិថិជនជាទីគោរព !  ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច( E-Banking) ដូចជា Mobile Banking , Internet Banking , SMS Banking , KHQR សេវាកម្មអេធីអិម (ATM)...

ប្រូម៉ូសិនពិសេស ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី 2023

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព,    ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ប្រសើរ ធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី ខិតខំនាំយកនូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតសំរាប់អតិថិជន។ យើងតែងតែអមដំណើរអតិថិជនក្នុងការបង្កើនហិរញ្ញវត្ថុ...

រយៈពេលវែង ការប្រាក់ខ្ពស់

ធនាគារ BIDC បានកែសម្រួលអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម និងអតិថិជនបុគ្គល។ អត្រាការប្រាក់ថ្មីបានអនុវត្តចំពោះការអញ្ញើញមកបញ្ជរ និងការដាក់ប្រាក់តាមអនឡាញ បានកើនឡើងចាប់ពី ០,២៥%...

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករ

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់បានមកដល់ហើយ! ចាប់ពីថ្ញៃទី 01/09/2022 ដល់ 30/09/2022, ពាណិជ្ជករនឹងមានឱកាសឈ្នះ រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000,000រៀល ដោយគ្រាន់តែណែនាំអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ស្កេន QR...

ការថែទាំប្រព័ន្ធ EBanking និង ATM ចាប់ពីម៉ោង 10:30 យប់ ថ្ងៃទី 15/07/2022 ដល់ម៉ោង 03:00 ព្រឹកថ្ងៃទី 16/07/2022

📣អតិថិជនជាទីគោរព !  ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច( E-Banking) ដូចជា Mobile Banking , Internet Banking , SMS Banking , KHQR  សេវាកម្មអេធីអិម...

Overseas Outward Remittance Promotion

អតិថិជនជាទីស្រលាញ់!!! តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកធនាគារដែលមានកម្រៃផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទាប និងមានសុវត្តិភាពមែនទេ? ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល 2022 ធនាគារ BIDC...

Registration Account online via eKYC on BIDC Mobile Banking

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to announce that customers can register BIDC Mobile Banking Account online via eKYC (Electronic Know Your Customer) authenticatio...

Commission fee of fund transfer services via Bakong system

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers the commission fee of fund transfer services via Bakong system which shall effective from 01/07/2021 until fu...

Warning about Suspicious E-mail and Phishing

Dear Value Customers, Currently, on the Internet there are fake emails (Phishing/Spam email) of email “@bidc.com.kh” BIDC Bank in order to trick customers into logging in to steal registration i...

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង អតិថិជន BIDCអាចផ្ទេរប្រាក់​ ឬទទួលប្រាក់រវាងគណនី BIDCនិង បាគងអ៊ីវ៉ាលេត​ (Bakong eWalle...

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.