ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

អបអរសាទរពាណិជ្ជករ KHQR ឆ្នើមសម្រាប់ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដែលឈ្នះទឹកប្រាក់ ៦៨ ដុល្លារ

🌟អបអរសាទរពាណិជ្ជករBIDC KHQR ដែលឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ 68$ សម្រាប់ទំហំប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ2024 📣កម្មវិធីពិសេសនេះមានរហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2024! សូមទាក់ទងធនាគារ BIDC...

ប្រតិបត្តិការបាគងនិងសេវាកម្ម KHQRនឹងផ្អាកដំណើរការ ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ2024 ដល់ម៉ោង 03:00 ថ្ងៃទី 25 ខែ មេសា ឆ្នាំ2024

អតិថិជនជាទីគោរព ! ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី(BIDC)សូមជម្រាបជូនថាប្រតិបត្តិការបាគងសេវាកម្មKHQRនឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00ថ្ងៃទី 24 ខែ មេសា ឆ្នាំ2024 ដល់ម៉ោង...

Cashless payment with BIDC Smart POS

🌟Special cashless payment by using BIDC Smart POS which offers many advanced features such as receipt printing automattically, notification messages of detailed KHQR payment information instantly and...

អបអរសាទរពាណិជ្ជករ KHQR ឆ្នើមទាំង ១០ ប្រចាំឆ្នាំ 2023 របស់ធនាគារ BIDC

🌟សូមចូលរួមអបអរសាទរពាណិជ្ជករ​ KHQR ឆ្នើមទាំង ១០​ ប្រចាំឆ្នាំ​​​ 2023​ របស់ធនាគារ BIDC ដែលឈ្នះ រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ ៦ លាន​រៀល ពីការចូលរួមកម្មវិធី ស្កេនដើម្បី ឈ្នះរង្វាន់​...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពប្រពន័្ធដំណាច់ឆ្នាំ

អតិថិជនជាទីគោរព! ម៉ាស៊ីនអេធីអិម (ATM), ម៉ាស៊ីនឆូតកាត(POS) និង ប្រព័ន្ធe-Banking (ការទូទាត់តាម KHQR, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) របស់ BIDC នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង...

កក់សំបុត្រឡានក្រុងតាម BIDC Mobile Banking

📣ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចកក់សំបុត្ររថយន្តក្រុង 🚌 តាមរយៈ BIDC Mobile Banking 📱ទៅកាន់ 25 ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេស និង ទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនក្នុង ប្រទេសថៃ និង វៀតណាម៖ - ប្រទេសកម្ពុជា - ប្រទេសវៀតណាម ៖...

BIDC-Bank awarded a Toyota Raize 2023 car to a lucky customer of Takhmau Branch

BIDC-Bank awarded a Toyota Raize 2023 car to a lucky customer of Takhmau Branch On December 6, 2023, BIDC held an awarding ceremony for lucky customers who won the 3rd round - also the last round, in...

Customer of BIDC Takhmau Branch won the Toyota Raize 2023

Bank for Investment and Development of Cambodia (BIDC) is a bank that regularly has incentive programs with many attractive gifts for customers. On November 29, 2023, BIDC held the lucky drawing for ...

Announcement On Opening Lucky Draw Promotional Saving Program “Deposit Sooner – Gift Bigger” (3nd Round)

ដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន” (លើកទីបី-​លើកចុងក្រោយ)   ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC)...

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.