ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ទូទាត់ KHQR លើ BIDC Mobile Banking

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី. (BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking ដែលសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការ ស្កេន និងធ្វើការទូទាត់ KHQR សម្រាប់ការទូទាត់ដោយមិនប្រើក្រដាស់ប្រាក់។...

ការថែទាំប្រព័ន្ធ EBanking និង ATM ចាប់ពីម៉ោង 21:00 ថ្ងៃទី 08/04/2022 ដល់ម៉ោង 01:30 ព្រឹកថ្ងៃទី 09/04/2022

📣អតិថិជនជាទីគោរព !  ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) និងសេវាកាត (អេធីអឹម...

Overseas Outward Remittance Promotion

អតិថិជនជាទីស្រលាញ់!!! តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកធនាគារដែលមានកម្រៃផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទាប និងមានសុវត្តិភាពមែនទេ? ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល 2022 ធនាគារ BIDC...

Registration Account online via eKYC on BIDC Mobile Banking

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to announce that customers can register BIDC Mobile Banking Account online via eKYC (Electronic Know Your Customer) authenticatio...

Commission fee of fund transfer services via Bakong system

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers the commission fee of fund transfer services via Bakong system which shall effective from 01/07/2021 until fu...

Warning about Suspicious E-mail and Phishing

Dear Value Customers, Currently, on the Internet there are fake emails (Phishing/Spam email) of email “@bidc.com.kh” BIDC Bank in order to trick customers into logging in to steal registration i...

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង អតិថិជន BIDCអាចផ្ទេរប្រាក់​ ឬទទួលប្រាក់រវាងគណនី BIDCនិង បាគងអ៊ីវ៉ាលេត​ (Bakong eWalle...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking ) ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី...

Promotional program Fast Funds Transfer 24/7 from Cambodia to most of the banks in Vietnam

On the occasion launching of the service fast funds transfer 24/07 to most of the banks in Vietnam via BIDC Mobile Banking since April, 19th 2021, Bank for Investment and Development of Cambodia Plc....

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ក្នុងឱកាសបើកដំណើរការសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់រហ័ស 24/7 ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈធនាគារចល័តប៊ីអាយឌីស៊ី (BIDC Mobile Banking) ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមេសាឆ្នាំ 2021។...

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.