ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Announcement On Opening Lucky Draw Promotional Saving Program “Deposit Sooner – Gift Bigger” (3nd Round)

ដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន” (លើកទីបី-​លើកចុងក្រោយ)   ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC)...

MiniGame: You win a Toyota Raize – I win 150$

Mini​ Game៖ អ្នកឈ្នះ Toyota Raize - ខ្ញុំឈ្នះ ១៥០ ដុល្លារអាមេរិច ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDCBank)បើកជាផ្លូវការនូវការចូលរួមទស្សន៍ទាយ "You win a Toyota Raize - I win...

អតិថិជនទីពីរដែលបានឈ្នះម៉ូតូ និងមានរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ដោ យធនាគារ BIDC

អតិថិជនទីពីរដែលបានឈ្នះម៉ូតូនិងមានរង្វាន់ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើនត្រូវបានកំណត់ដោ យធនាគារ BIDC ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC) គឺជាធនាគារមួយដែលមានកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ជាប្រចាំ...

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន” (លើកទីពីរ)

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន” (លើកទីពីរ) ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC)...

ផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់24/07 ទៅកាន់ប្រទេស វៀតណាមតាម BIDC Mobile Banking

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព! ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថា 1-    សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់24/07 ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាម BIDC Mobile Banking នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នរយ:ពេល 4 ថ្ងៃ ពីម៉ោង 22:...

ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស

តើដឹងទេថាឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាមួយថ្លៃសេវាទាបបំផុតតាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT របស់ធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី? រីករាយនឹងការបន្តទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសជាមួយថ្លៃសេវាទាបបំផុតត្រឹមតែ0.01%...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖ 1-  ...

ការចាប់រង្វាន់លើកទី១ នៃកម្មវិធី «ដាក់ប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើន - ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន»”

“ការចាប់រង្វាន់លើកទី១ នៃកម្មវិធី «ដាក់ប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើន - ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន»” នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ បានរកឃើញម្ចាស់រង្វាន់ចំនួន១៣ នាក់ បន្ទាប់ពីបានដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារ BIDC។...

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.