បើកគណនីអនឡាញ

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជំរាបជូនថា បច្ចុប្បន្ននេះ អតិថិជនអាចចុះឈ្មោះបើកគណនីអនឡាញតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ។ អតិថិជនតម្រូវអោយថតរូបឯកសារអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័សញ្ញាតិខ្មែរ (អនុញ្ញាតអត្តសញ្ញាណបណ្ណ័សញ្ញាតិខ្មែរច្បាប់ដើមតែប៉ុណ្ណោះ) ហើយធ្វើការស្កែនមុខសម្រាប់ប្រព័ន្ធធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងចុះឈ្មោះបើកគណនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ដំណោះស្រាយ eKYC រួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅក្នុងការធ្វើ (AI) និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ Biomestrics (BA) ដូចជា OCR (ការទទួលស្គាល់តួអក្សរអុបទិក), FAC (ការផ្ទៀងផ្ទាត់មុខ) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអតិថិជនយ៉ាងងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះបើកគណនីអនឡាញតាមទូរស័ព្ទដោយជោគជ័យ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានភ្លាមៗ ដូចជាការទទួលប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី BIDCផ្សេងទៀត ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (តាមប្រពន្ធ័បាគង ប្រព័ន្ធរហ័ស)ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសវៀតណាម ការទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ...

អតិថិជនដែលបានបើកគណនីអនឡាញដោយជោគជ័យនឹងទទួលបាននូវការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសដូចជា៖
     🎁ទទួលបានការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ 5 USD សម្រាប់អតិថិជន 200នាក់ដំបូងដែលប្រតិបត្តិការបានបើក BIDC eKYC ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។
     🎁ធនាគារ BIDC កាត់បន្ថយថ្លៃសេវា 50% សម្រាប់សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅបាគង eWallet ផ្ទេរទៅធនាគារផ្សេងទៀតតាមរយៈបាគង ផ្ទេរទៅប្រទេសវៀតណាម រយៈពេលបីខែ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។

នីតិវិធីចុះឈ្មោះបើកគណនីតាមទូរព្ទដៃនេះ មាន៤ ជំហានដូចខាងក្រោមៈ


អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking Application ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីពី Apple's App store, Google's Play Store

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង hotline (☎):+855 236 388 999 / +855 319 388 999

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.