• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

MiniGame: You win a Toyota Raize – I win 150$

MiniGame: You win a Toyota Raize – I win 150$

MiniGame៖ អ្នកឈ្នះ Toyota Raize - ខ្ញុំឈ្នះ ១៥០ ដុល្លារអាមេរិច

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC Bank ) បើកជាផ្លូវការនូវការចូលរួមទស្សន៍ទាយ "You win a Toyota Raize - I win 150$"ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣ដល់ម៉ោង៣:០០រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣ ជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមទស្សន៍ទាយលទ្ធផលអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់​ពិសេស​នៃ​កម្មវិធី​ "សន្សំកាន់តែច្រើនឈ្នះកាន់តែច្រើន"

កម្មវិធីMiniGame"អ្នកឈ្នះToyotaRaize-ខ្ញុំឈ្នះ១៥០ដុល្លារអាមេរិច"ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗបំផុតនិងរួមជាមួយរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃជាច្រើន។

សូមចូលទៅកាន់Fanpageរបស់ធនាធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(BIDCBank)តាមរយៈhttps://www.facebook.com/BIDCBankCambodia?mibextid=LQQJ4dដើម្បីកុំឱ្យឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យជាច្រើ់នកន្លងហួស។

បទបញ្ញត្តិនៃ​ MiniGame :

-​ ជំហានទី១៖ ចុច Like ទំព័រហ្វេសប៊ុក “BIDCBankCambodia”

- ជំហានទី 2៖ ចុច "Like" និង "Share" អត្ថបទ "MiniGame: អ្នកឈ្នះ Toyota Raize - ខ្ញុំឈ្នះ 150$" នៅក្នុងរបៀបជាសាធារណៈ (Public)

- ជំហានទី 3៖ ទស្សន៍ទាយលើលេខកូដណាដែលឈ្នះរង្វាន់ពិសេស (DG0xxxx - ដែល xxxx ចាប់ពីលេខ 1001 ដល់លេខ 3720) ហើយ Tag មិត្តភ័ក្តិ 3 នាក់ ហើយបញ្ចូល hashtag #BIDCBigPromotion

*​ឧទាហរណ៍៖ DG03565 @friend 1 @friend 2 @friend 3 #BIDCBigPromotion​ ៕

 *** ពានរង្វាន់ (២៣ រង្វាន់)៖

- ០១ រង្វាន់ទីមួយ 150 ដុល្លារ

- ០១ រង្វាន់ទីពីរ: 100 ដុល្លារ

- ០១ រង្វាន់ទីបី : 50 ដុល្លារ

- រង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន 20 រង្វាន់៖ រង្វាន់នីមួយៗមានតម្លៃ 20 ដុល្លារ។

***លក្ខខណ្ឌមានសុពលភាព៖

+បញ្ចេញមតិយោបល់មុនម៉ោងបញ្ចប់ដែលបានកំណត់(មតិទាំងអស់បន្ទាប់ពីម៉ោង៣:០០រសៀលថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣គឺចាត់ទុកជាមោឃះឬមិនត្រឹមត្រូវទេ)។

+Facebook ត្រូវមានមិត្តយ៉ាងតិច 100 នាក់ ហើយកំណត់ជាសាធារណៈ

+អ្នកលេងមិនត្រូវប្រើគណនី Facebook ក្លែងក្លាយដើម្បីចូលរួមក្នុង minigames

+អ្នកលេងត្រូវបើកបង្ហាញព័ត៌មានណែនាំខ្លួនជាសាធារណៈនៅលើទំព័រ(Facebook )ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

+អ្នកលេងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យកែសម្រួលចម្លើយទេ។

+អ្នកលេងដែលបញ្ចេញមតិច្រើនជាងមួយដងនឹងរាប់បានតែមតិយោបល់ដំបូងបំផុតប៉ុណ្ណោះ។

+ចម្លើយ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​មាន​សុពលភាព​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​លេង​បាន​គោរពតាមលក្ខខណ្ឌ​និង​អនុវត្ត​យ៉ាង​ពេញលេញ​ទាំង 3 ជំហាន​នៃ​ច្បាប់​របស់ Minigame និង​លក្ខខណ្ឌ​ត្រឹមត្រូវ​ខាងលើ។

+គណះកម្មការនឹងធ្វើការទាក់ទងអ្នកឈ្នះដើម្បីកំណត់ព័ត៌មានប្រគល់រង្វាន់។

+គ្រប់ករណីផ្សេងៗទាំងអស់ គឺអាចស្ថិតលើការសម្រេចចុងក្រោយរបស់គណះកម្មការតែម្តង។

ចំណាំ៖

អ្នកឈ្នះ៖កម្មវិធីនឹងជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះចំនួន​​​​23នាក់ដែលទាយបានត្រឹមត្រូវ/ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលទ្ធផលចាប់រង្វាន់ពិសេស។ ក្នុងករណីមានមនុស្សច្រើនជាង 2នាក់ដែលមានលទ្ធផលទស្សន៍ទាយដូចគ្នាដូចនេះ អាទិភាព​យើងនឹងអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

ករណីទី១​៖ អ្នកដែលធ្វើការទស្សន៍ទាយលឿននិងបានមុនគេ;

ករណីទី២​៖អ្នកដែលមានការទស្សន៍ទាយលេខកៀកខាងក្រោមនៃលេខកូដលទ្ធផលនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព(បន្ទាប់​ពីកំណត់អាទិភាពពេលវេលាទស្សន៍ទាយ)

ឧទាហរណ៍៖

ករណីទី១​៖លទ្ធផលរង្វាន់ពិសេសគឺDG02000។បុគ្គលAទស្សន៍ទាយDG01997នៅម៉ោង11:00ព្រឹក នៅថ្ងៃទី xx បុគ្គល B ទស្សន៍ទាយ DG02003 នៅម៉ោង 10:30 ព្រឹក នៅថ្ងៃ xx => បុគ្គល B ឈ្នះ ដោយសារការទស្សន៍ទាយមុន។

ករណីទី២​៖បើសិនមាន2នាក់ធ្វើការទស្សន៍ទាយដូចគ្នានៅម៉ោង10:30ព្រឹកនៅថ្ងៃxx=>បុគ្គលAឈ្នះដោយសារការទស្សន៍ទាយត្រឹមត្រូវនៅដែនកំណត់ទាប (អាទិភាពទី 2)។

 

សូមកុំភ្លេចតាមដានធនាគារBIDCតាមរយៈhttps://www.facebook.com/BIDCBankCambodiaដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលនិងចូលរួមMini Gameផ្សេងទៀតជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏ទាក់ទាញជាច្រើន!

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.