• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សន្សំកាន់តែច្រើន – ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន

សន្សំកាន់តែច្រើន – ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន

ប្រញាប់ឡើង! ឱកាសដើម្បីឈ្នះរថយន្ត Toyota Raize និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត! រង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ជាង ២០០លានរៀល។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ BIDC ទាំងប្រាក់រៀល និងដុល្លារអាមេរិក តាមបញ្ជរ ឬតាមរយៈកម្មវិធី BIDC Mobile Banking App នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។

 អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកាន់តែឆាប់ ឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនក្នុង 3លើកនៃការចាប់រង្វាន់ដែលគ្រោងនឹងចាប់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023, 25 កញ្ញា 2023 និងថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនថ្មីនៅធនាគារ BIDC អ្នកមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការឈ្នះរង្វាន់មាស 9999 នៅក្នុងការចាប់ឆ្នោតនីមួយៗ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈលេខ ០២៣ ២១០ ០៤៤

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង www.bidc.com.kh

ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/BIDCBankCambodia

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.