• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

កម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស"

កម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស"

យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសនាំមកនូវកម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស" ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី 13 នៃការបង្កើតធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី​ (BIDC) អតិថិជននឹងទទួលបានការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង ដោយគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ប្រាក់សន្សំមានកាលកំណត់ ដែលក្នុងនោះរួមមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា៖

-មាស ៩៩៩, ជាច្រើនតម្លឹង

- ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ភេសជ្ជៈ និងអាហារ នៅភោជនីយដ្ឋាន Tonkin Garden ចំនួន 300 រង្វាន់

- កាតសាំងសូគីម៉ិច ចំនួន​​ ,០០០លីត្រ

ការផ្ដល់ជូននេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2022 ដល់ថ្ងៃទី30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 023210044

 

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសំរាប់ចូលរួម

- អតិថិជនជាជនជាតិខ្មែរ និងជនជាតិបរទេសដែលកំពុងរស់នៅ និងធ្វើអាជីវកម្មស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

- ចូលរួមក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដោយផ្ទាល់នៅបញ្ជរប្រតិបត្តិការ។

- ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ដុល្លារអាមេរិក, ខ្មែររៀល

-​​ អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ៖ (យោងតាមអត្រាការប្រាក់ធម្មតារបស់ BIDC)

លរ រយៈពេល រូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់(%/ឆ្នាំ) រូបិយប័ណ្ណ អត្រាការប្រាក់(%/ឆ្នាំ)
០១ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ២,០០ ខ្មែររៀល ២,០០
០២ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ២,២៥ ខ្មែររៀល ២,២៥
០៣​ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ២,៧៥ ខ្មែររៀល ៣,០០
០៤​ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៣,០០ ខ្មែររៀល ៣,២៥
០៥​ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៣,២៥ ខ្មែររៀល ៣,៥០
០៦ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៣,៧៥ ខ្មែររៀល ៤,០០
​០៩ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៤,២៥ ខ្មែររៀល ៤,៧៥
១២ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៥,០០ ខ្មែររៀល ៥,៧៥
១៨ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៥,២៥ ខ្មែររៀល -
១០ ២៤ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៥,៥០ ខ្មែររៀល ៦,២៥
១១ ៣៦ ខែ ដុល្លារអាមេរិក ៥,៩០ ខ្មែររៀល -

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.