• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Announcement On Opening Lucky Draw Promotional Saving Program “Deposit Sooner – Gift Bigger” (3nd Round)

Announcement On Opening Lucky Draw Promotional Saving Program “Deposit Sooner – Gift Bigger” (3nd Round)

ដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់

កម្មវិធីសន្សំប្រាក់

សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន”

(លើកទីបី-​លើកចុងក្រោយ)

 

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសន្សំប្រាក់ "សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន" អំពីកម្មវិធីចាប់ឆ្នោត លើកទីបី​(ជាលើកចុងក្រោយនៃកម្មវិធី)នឹងកំណត់តាម ច្បាប់ខាងក្រោម៖

. ពេលវេលា៖ នៅម៉ោង ១៥:០០ ដល់ ១៦:០០ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣។

. ទីកន្លែង៖ បញ្ជប្រតិបតិ្តការជាន់ទី១ទីស្នាក់ការកណ្តាល – ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា – ផ្ទះលេខ 235 នរោត្តម – ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

. អ្នកចូលរួម៖ អតិថិជនដែលរស់នៅ និងធ្វើការដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (រួមទាំងមន្ត្រី BIDC) បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ និងមានលេខកូដឈ្នះរង្វាន់ដូចតទៅ៖

លរ អតិថិជន ចំនួនលេខកូតឈ្នះរង្វាន់ ចំនួន​កូដ​មិន​ត្រឹមត្រូវ (***) សំគាល់
1 ចំនួនអតិថិជនសរុប  2530 181 លេខកូដចាប់ពី DG-01001 ដល់DG-03711
ក្នុងនោះ ចំនួនអតិថិជនចាស់ 2422 181
ចំនួនអតិថិជនថ្មី (**) 108 0

 

(**) អតិថិជនថ្មី គឺជាអតិថិជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ដោយបើក CIF នៅ BIDCចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣។ នឹងមានឱកាស ចូលរួមចាប់ឆ្នោត នៅរង្វាន់ សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលមានសំណាង និងចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ពិសេសៗជាច្រើន រង្វាន់ទីមួយ-ទីពីរ-ទីបី។

(***) គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩​​​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣។ លេខចុងក្រោយនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅចុងថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣។

. របៀបចាប់រង្វាន់៖ បង្វិលកូលប៉ុង

. រចនាសម្ព័ន្ធរង្វាន់៖

លរ រង្វាន់ ចំនួន តម្លៃនៃរង្វាន់ សំគាល់
រង្វាន់ពិសេស ឡាន Toyota Raize 2023 សម្រាប់គ្រប់អតិថិជនដែរបានចូលរួមនិងមានលេខកូដត្រឹមត្រូវ
រង្វាន់ទី១   ម៉ូតូ Honda Click 125cc
រង្វាន់ទី២ តម្លៃ២៣០០ដុល្លារអាមេរិច(ឬទូរទស្សន៍Sony75​​​ )
រង្វាន់ទី៣ តម្លៃ៦០០ដុល្លារអាមេរិច(ឬម៉ាស៊ីនបោកគក់ Eluxtronic) 
រង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនថ្មី ១០ សាច់ប្រាក់ចំនួន២៣០​ដុល្លារអាមេរិច(ឬមាស99មួយជី)

សម្រាប់គ្រប់តែអតិថិជនថ្មីដែរបានបើកCIFចាប់ពីថ្ងៃ២១ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២៣

ដល់ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣នឹងមានលេខកូដចាប់រង្វាន់ត្រឹមត្រូវ

 

. ការបើករង្វាន់នៃរង្វាន់នីមួយៗ នឹងកំណត់ដូចតទៅ៖

៦.១. រង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលមានសំណាង (មានលេខចូលរួមកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ និងបើក CIF នៅ BIDC ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣)

-រង្វាន់ចំនួន១០​រង្វាន់ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានសំណាងចំនួន១០នាក់ រង្វាន់នីមួយៗ មានសាច់ជាប្រាក់ចំនួន២៣០ដុល្លារអាមេរិច ឬ មាស 9999​ ចំនួនមួយជី (អតិថិជនម្នាក់ៗ អាច ទទួលបានតែ០១រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីឈ្នះច្រើនដង)

-ចំនួនលេខកូលប៉ុងដែលបានប្រើ៖ក្នុងធុងឆ្នោតនឹងមានលេខកូដទាំងអស់របស់អតិថិជនដែរចូលរួម(បញ្ជីលេខកូដត្រឹមត្រូវដែលមានសុពលភាព សម្រាប់រង្វាន់អតិថិជនថ្មីមានសំណាងដោយយោងទៅតាមមាត្រាទី១១)។

-​ប្រភេទគូប៉ុងដែលប្រើ៖គូប៉ុងជ័រទំហំ៤cm។គូប៉ុងនីមួយៗមានលេខកូដសំណាងចំនួន០១របស់ អតិថិជនថ្មីដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធី។

-​​ប្រតិបត្តិករ(ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការរួមទាំងបុគ្គលិកBIDCនិង/ឬតំណាងអតិថិជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងពិធី)បង្វិលកូលប៉ុងដើម្បីកំណត់លេខកួដដែលឈ្នះរួចជូនដំណឹងដល់ក្រុមត្រួតពិនិត្យនិងអ្នកចូលរួម។អ្នករៀបចំសង្ខេបលទ្ធផលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់១០វេនដំបូងហើយប្រកាសលទ្ធផល(បង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ក្នុងសាល)។ក្នុងករណីអតិថិជនមានសំណាងឈ្នះលើសពី០១ដង(ដោយសារលេខកូដចូលរួមច្រើន)អតិថិជននឹងទទួលបានតែ1រង្វាន់ប៉ុណ្ណោះហើយអ្នករៀបចំនឹងចាប់រង្វាន់សាជាថ្មីម្តងទៀត លទ្ធផលចុងក្រោយនឹងធានាជូន១០រង្វាន់។ រង្វាន់នីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនចំនួន១០នាក់ ផ្សេងគ្នា៕

៦.២. រង្វាន់សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី(អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានលេខចូលរួមកម្មវិធីត្រឹមត្រូវ ដោយរួមបញ្ចូលអតិថិជនដែលមានលេខកូដចូលរួមចាប់រង្វាន់លើកទី១និងលើកទី២)៖

  1. ការកំណត់រង្វាន់លើកទីមួយ៖រង្វាន់ទី០១-ឈ្នះម៉ាស៊ីនបោកគក់Eluxtronicចំនួន០១រង្វាន់ឬជាសាច់ប្រាក់៦០០ដុល្លារ៖អនុញ្ញាតឱ្យបង្វិលគូប៉ុងក្នុងធុងឆ្នោតចំនួន៤ឯកតាខ្ទង់រយ,ខ្ទង់ពាន់, (ប្រសិនបើលំដាប់លេខមានរហូតដល់ខ្ទង់រាប់សិបពាន់នឹង បន្ថែមធុងឆ្នោតទី ៥ ខ្ទង់ម៉ឺន) ។

+ចំនួនគូប៉ុងនៅក្នុងទ្រុងប៉ាល់ឡុងនីមួយៗ៖រួមមានខ្ទង់រយមាន១០គ្រាប់ដែលមានលេខពី០ដល់៩។ ក្នុងទ្រុងប៉ាល់ឡុងខ្ទង់ពាន់មានចំនួនគូប៉ុងយោងទៅតាមចំនួនសរុបនៃអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី(ឧទាហរណ៍ លំដាប់លំដោយលេខកូដឈ្នះគឺចាប់ពី1001-4500បន្ទាប់មកបាល់ក្នុងទ្រុងរាប់ពាន់មានលេខ4ពីលេខ1ដល់លេខ4) ប្រសិនបើលំដាប់នៃលេខកូដឈ្នះគឺចាប់ពី 1001-1699 នោះកូលប៉ុងក្នុងធុងឆ្នោតខ្ទង់រយគឺពី0ដល់6នោះមិនចាំបាច់ថែមខ្ទង់ពាន់ទេ ព្រោះមានលេខ​1តែ1)

+ក្រុមកាងារ៤នាក់នឹងចាប់ផ្តើមបង្វិលប៉ាល់ឡុងហើយស្វែងរកលេខកូដដែលមានសំណាងបន្ទាប់មកយើងនឹងបង្ហាញលេខកូដអ្នកឈ្នះបង្ហាញលើអេក្រង់។

  1. ការកំណត់រង្វាន់លេខពីរ៖រង្វាន់ទីពីរចំនួន០១រង្វាន់-ឈ្នះជាសាច់ប្រាក់តម្លៃ២,៣០០ដុល្លារអាមេរិច(ឬជាទូរទស្សន៍០១គ្រឿង) ៖ អនុវត្តដូចគ្នានឹងការចាប់រង្វាន់លេខទីបីខាងលើ។
  2. ការកំណត់រង្វាន់លេខបី-រង្វាន់ទីមួយឈ្នះម៉ូតូHonda Click 160cc ចំនួន០១គ្រឿង(មិនតម្រូវទទួលជាសាច់ប្រាក់ឡើយ)៖អនុវត្តដូចគ្នានឹងការចាប់រង្វាន់លេខទីពីរនិងទី បី ដែរ។
  3. ការកំណត់រង្វាន់ចុងក្រោយ-រង្វាន់ពិសេសឈ្នះឡានToyotaRaize2023ចំនួន០១គ្រឿង(មិនតម្រូវទទួលជាសាច់ប្រាក់ឡើយ)៖អនុវត្តដូចគ្នានឹងការចាប់រង្វាន់លេខទីមួយ  ទីពីរ និងទី បី ដែរ

បន្ទាប់ពីកំណត់រង្វាន់ទាំង៤ក្នុងករណីអតិថិជនឈ្នះលើសពី០១រង្វាន់(ដោយសារលេខកូដចូលរួមច្រើន) អតិថិជននឹងទទួលបានរង្វាន់ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេ។ អ្នករៀបចំនឹងនៅតែបន្តធ្វើការចាប់រង្វាន់អោយអតិថិជនដែលមានតម្លៃទាបជាងគេ​​៕ បង្វិលរហូតដល់៤រង្វាន់ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់អតិថិជន៤ផ្សេងគ្នាលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៅក្នុងសាល។

៧. ប្រភេទ និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ ៖

-ប្រភេទ៖ទ្រុងដែកមូលអាចមើលឃើញបាល់នៅខាងក្នុងយ៉ាងច្បាស់។

-​គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ៖ពេលចាប់ផ្តើមបង្វិលលេខ(លើកលែងតែអតិថិជនថ្មីដែលមានសំណាង)ទ្រុងនីមួយៗមានគូប៉ុងដូចគ្នាចំនួន10ដែលមានលេខចាប់ពីលេខ0ដល់លេខ9ដែលមានទំហំនិងទម្ងន់ដូចគ្នាមានពណ៌ខុសៗគ្នាដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងលេខនីមួយៗនៅលើបាល់នីមួយៗ។ នៅពេលបង្វិលបាល់ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងទ្រុងបាល់។នៅពេលដែលការបង្វិលinertialរត់ចេញទ្រុងបាល់នឹងឈប់ទាំងស្រុងហើយមានតែគូប៉ុងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងរាងជារង្វង់។ ឧបករណ៍ចុចនឹងរុញដងថ្លឹងនៅក្រោមស៊ីឡាំង។ គូប៉ុងនឹងកំណត់ចំនួនឈ្នះនៃទ្រុងវិលនោះ។

. ដំណើរការនៃការចាប់ឆ្នោត៖

-ក្រុមត្រួតពិនិត្យ(រួមទាំងគណៈកម្មាធិការរៀបចំរបស់BIDCនិងតំណាងអតិថិជន2នាក់)ត្រួតពិនិត្យធុងឆ្នោតនីមួយៗនិងចំនួនកូលប៉ុង។

-ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការសាកល្បងរបស់ធុងឆ្នោត(ដាក់គូប៉ុងក្នុងប្រអប់សាកល្បងដើម្បីឱ្យប្រាកដថាមានតែ1គូប៉ុងធ្លាក់ចុះមក)

-គណៈកម្មាធិការធ្វើការចាប់ឆ្នោតតាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវសម្រាប់រង្វាន់នីមួយៗ(រាល់ពេលដែល រង្វាន់ត្រូវបានចាប់ទីតាំងរបស់ប្រតិបត្តិករនឹងផ្លាស់ប្តូរពីឆ្វេងទៅស្តាំលទ្ធផលត្រូវបានបង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ក្នុងសាល)ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការគណៈកម្មាធិការរៀបចំបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យមនុស្ស1-2នាក់ដែលជាអតិថិជនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសាលដើម្បីចូលរួមជាមួយប្រតិបត្តិករBIDCដើម្បីធ្វើការចាប់ឆ្នោត។

-ក្រុមត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលឈ្នះធ្វើកំណត់ត្រាដោយមានការបញ្ជាក់ពីBIDCនិងតំណាងអតិថិជន។

. បញ្ជីក្រុមត្រួតពិនិត្យ

ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីចាប់រង្វាន់លើកទី១"សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន" រួមមាន៖

1. លោក /លោកស្រី  Mao Sokhen ប្រធាន
2. លោក /លោកស្រី  Chhin KimHong អនុប្រធាន
3. លោក /លោកស្រី  Rous Lin សមាជិក
4. លោក /លោកស្រី អតិថិជន (ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្ងៃចាប់រង្វាន់) សមាជិក
5. លោក /លោកស្រី អតិថិជន (ចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅថ្ងៃចាប់រង្វាន់) សមាជិក

 

១០. បញ្ជីលេខកូដមិនត្រឹមត្រូវ

មានប័ណ្ណលេខកូដដែលមិនមានសិទ្ធិចូលរួមចំនួន181រៀបរាប់ដូចខាងក្រោម(ជាប័ណ្ណលេខកូដដែលBIDCប្រមូលមកវិញដោយសារសៀវភៅគណនីត្រូវបានបិទត្រឹមឬមុនចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដល់ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣)៖

លរ លេខកូដ លរ លេខកូដ លរ លេខកូដ
1 DG01001 65 DG01301 129 DG03073
2 DG01032 66 DG01302 130 DG03074
3 DG01033 67 DG01303 131 DG03075
4 DG01034 68 DG01304 132 DG03076
5 DG01035 69 DG01305 133 DG03140
6 DG01056 70 DG01306 134 DG03141
7 DG01057 71 DG01307 135 DG03174
8 DG01058 72 DG01308 136 DG03175
9 DG01059 73 DG01309 137 DG03218
10 DG01060 74 DG01310 138 DG03319
11 DG01061 75 DG01311 139 DG03320
12 DG01062 76 DG01312 140 DG03321
13 DG01063 77 DG01330 141 DG03322
14 DG01068 78 DG01331 142 DG03323
15 DG01121 79 DG01332 143 DG03324
16 DG01122 80 DG01333 144 DG03325
17 DG01184 81 DG01362 145 DG03326
18 DG01220 82 DG01489 146 DG03327
19 DG01221 83 DG01515 147 DG03328
20 DG01222 84 DG01549 148 DG03329
21 DG01223 85 DG01578 149 DG03330
22 DG01224 86 DG01874 150 DG03331
23 DG01225 87 DG01875 151 DG03332
24 DG01226 88 DG01876 152 DG03333
25 DG01227 89 DG01877 153 DG03334
26 DG01228 90 DG01878 154 DG03335
27 DG01229 91 DG01879 155 DG03336
28 DG01230 92 DG01880 156 DG03337
29 DG01231 93 DG01881 157 DG03338
30 DG01232 94 DG01882 158 DG03339
31 DG01233 95 DG01883 159 DG03340
32 DG01234 96 DG01884 160 DG03341
33 DG01235 97 DG01885 161 DG03342
34 DG01263 98 DG01886 162 DG03343
35 DG01271 99 DG01887 163 DG03344
36 DG01272 100 DG01888 164 DG03345
37 DG01273 101 DG01889 165 DG03346
38 DG01274 102 DG01890 166 DG03347
39 DG01275 103 DG01891 167 DG03348
40 DG01276 104 DG01892 168 DG03349
41 DG01277 105 DG01893 169 DG03350
42 DG01278 106 DG01894 170 DG03351
43 DG01279 107 DG01914 171 DG03352
44 DG01280 108 DG01915 172 DG03353
45 DG01281 109 DG01916 173 DG03354
46 DG01282 110 DG01917 174 DG03355
47 DG01283 111 DG01918 175 DG03356
48 DG01284 112 DG01919 176 DG03357
49 DG01285 113 DG01920 177 DG03358
50 DG01286 114 DG01921 178 DG03359
51 DG01287 115 DG01922 179 DG03360
52 DG01288 116 DG01923 180 DG03439
53 DG01289 117 DG01924 181 DG03699
54 DG01290 118 DG01925 182  
55 DG01291 119 DG01926 183  
56 DG01292 120 DG01927 184  
57 DG01293 121 DG01928 185  
58 DG01294 122 DG01929 186  
59 DG01295 123 DG01930 187  
60 DG01296 124 DG01931 188  
61 DG01297 125 DG01932 189  
62 DG01298 126 DG01933 190  
63 DG01299 127 DG02700 191  
64 DG01300 128 DG03072 192  

 

១១. បញ្ជីលេខកូដដែលចូលរួមក្នុងការចាប់រង្វាន់ "អតិថិជនថ្មីដែលមានសំណាង"

មានប័ណ្ណលេខកូដចូលរួមចំនួន 108 សម្រាប់រង្វាន់ “អតិថិជនមានសំណាងថ្មី” (ជារបស់ អតិថិជន ដែលបានបើក CIF នៅ BIDC ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣)។ ប័ណ្ណលេខកូដ ទាំងនេះមានសិទ្ធិចូលរួម ក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ក្នុងវគ្គ ផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

លរ លេខកូដ លរ លេខកូដ លរ លេខកូដ
1 DG03124 37 DG03452 73 DG03548
2 DG03153 38 DG03453 74 DG03549
3 DG03198 39 DG03454 75 DG03550
4 DG03199 40 DG03455 76 DG03551
5 DG03200 41 DG03456 77 DG03552
6 DG03201 42 DG03457 78 DG03553
7 DG03202 43 DG03458 79 DG03554
8 DG03203 44 DG03459 80 DG03560
9 DG03204 45 DG03460 81 DG03561
10 DG03205 46 DG03461 82 DG03570
11 DG03206 47 DG03462 83 DG03571
12 DG03207 48 DG03463 84 DG03572
13 DG03208 49 DG03464 85 DG03589
14 DG03209 50 DG03465 86 DG03590
15 DG03210 51 DG03466 87 DG03591
16 DG03211 52 DG03467 88 DG03592
17 DG03212 53 DG03468 89 DG03668
18 DG03213 54 DG03469 90 DG03669
19 DG03214 55 DG03470 91 DG03670
20 DG03215 56 DG03471 92 DG03671
21 DG03216 57 DG03472 93 DG03672
22 DG03217 58 DG03473 94 DG03673
23 DG03318 59 DG03474 95 DG03674
24 DG03433 60 DG03475 96 DG03675
25 DG03434 61 DG03476 97 DG03676
26 DG03441 62 DG03477 98 DG03677
27 DG03442 63 DG03478 99 DG03678
28 DG03443 64 DG03479 100 DG03679
29 DG03444 65 DG03480 101 DG03692
30 DG03445 66 DG03495 102 DG03693
31 DG03446 67 DG03496 103 DG03694
32 DG03447 68 DG03497 104 DG03695
33 DG03448 69 DG03498 105 DG03696
34 DG03449 70 DG03529 106 DG03704
35 DG03450 71 DG03546 107 DG03705
36 DG03451 72 DG03547 108 DG03706

 

 

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.