Tìm kiếm

Promotion for KHQR merchants

1. Promotion for new merchants openning in 2023 - From 01/06/2023 until 31/12/2023 for Top 10 new merchants opening in 2023 with the highest transactions volume will be rewarded...

Chuyển tiền về Việt Nam bằng hình thức nhận tiền mặt tại Ngân Hàng BIDV

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) trân trọng thông báo quý khách hàng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên ứng dụng BIDC Mobile Banking thuận tiện bằng hì...

Mobile Banking

BIDC customerscan perform online banking transactions easily, conveniently and securely at anytime, anwhere via BIDC Mobile Banking appliccations with Internet connectionsProduct...

Chuyển tiền đến các ngân hàng khác tại Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên BIDC Mobile Banking với biểu phí và hạn mức giao dịch ...

Transfer to Viet Nam on Mobile Banking

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên BIDC Mobile Banking với biểu phí và hạn mức giao dịch ...

Inpay Transfer to Vietnam

Customers use BIDC's internal system to send/receive money to family members or for business purposes within Vietnam and Cambodia. The transaction is completed quickly, safely, and...

Inpay Transfer to Vietnam

Customers use BIDC's internal system to send/receive money to family members or for business purposes within Vietnam and Cambodia. The transaction is completed quickly, safely, and...

Promotional program for launching Bakong funds transfer services on BIDC’s Mobile Banking

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers about the promotional program for launching Bakong Funds Transfer services on BIDC’s...

Promotional program Fast Funds Transfer 24/7 from Cambodia to most of the banks in Vietnam

On the occasion launching of the service fast funds transfer 24/07 to most of the banks in Vietnam via BIDC Mobile Banking since April, 19th 2021, Bank for Investment and Developme...

Xác thực giao dịch trên Mobile Banking bằng mã PIN

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về việc khách hàng có thể tự cài đặt mã PIN 6 số để xác thực giao dịch trên Mobile Banking với hạn mức...

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.