Xác thực giao dịch trên Mobile Banking bằng mã PIN

Xác thực giao dịch trên Mobile Banking bằng mã PIN

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về việc khách hàng có thể tự cài đặt mã PIN 6 số để xác thực giao dịch trên Mobile Banking với hạn mức 10,000 USD hoặc 40,0000,000 KHR kể từ ngày 01/03/2023.

Quy trình cài đặt mã PIN theo hướng dẫn như sau:

Video hướng dẫn cài đặt mã PIN:

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.