Liên hệ

Liên hệ

Bất cứ câu hỏi nào bạn cần, xin vui lòng hỏi.

Viết cho chúng tôi

Liên hệ với Ngân hàng BIDC

Thời gian làm việc

  • Mon – Fri 8:00 AM - 5:00 PM
  • Satur - Sun CLOSED

Địa chỉ

No 235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Địa chỉ Email

info@bidc.com.kh

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.