• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សេវា ATM/POS/KHQR របស់ BIDC និង Internet Banking/Mobile Banking នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 21/10/2022 ដល់ 05h30 ថ្ងៃទី 22/10/2022 ដើម្បីធ្វើការ Maintenance

សេវា ATM/POS/KHQR របស់ BIDC និង Internet Banking/Mobile Banking នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 21/10/2022 ដល់ 05h30 ថ្ងៃទី 22/10/2022 ដើម្បីធ្វើការ Maintenance

អតិថិជនជាទីគោរព ! 
ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនថា សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច( E-Banking) ដូចជា Mobile Banking , Internet Banking , SMS Banking , KHQR សេវាកម្មអេធីអិម (ATM) និង ម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) នឹងផ្អាកដំនើរជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 23:00 ថ្ងៃទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022 (យប់ថ្ងៃសុក្រ) ដល់ម៉ោង 05: 30 ព្រឹក ថ្ងៃទី 22 ខែ តុលា  ឆ្នាំ 2022 (ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍) ដើម្បីធ្វើការថែរទាំប្រពន្ធ័។ 
អាស្រយ័ដូចនេះ សូមមេត្តាធ្វើប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីពេលវេលានេះ។ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលនេះ។

សូមអរគុណសម្រាប់ការសហការរបស់លោកអ្នក!

ទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.