Widgets :
Position :    
Order :
Tin tức Sự kiện » Tin tức khuyến mãi

Chuyển tiền USD từ Cambodia về Việt Nam và nhận bằng VND

Thông Báo: BIDC xin thông báo đến quý khách hàng về việc kết thúc chương trình khuyến mãi “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” (Miễn 100% phí chuyển tiền cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền về Việt Nam trên ứng dụng Mobile Banking của BIDC). Sau khi kết thúc chương trình, BIDC chính thức triển khai áp dụng biểu phí mới từ ngày 03/12/2020 với chi tiết như sau:

Chuyển tiền USD từ Cambodia về Việt Nam và nhận bằng VND

Nhóm

Số tiền chuyển(USD)

Phí (USD)

Nhóm 1

$1 - $300

$2

Nhóm 2

$300.01 - $500

$3

Nhóm 3

$500.01 –$5,000

$4

Chuyển tiền USD từ Cambodia về Việt Nam và nhận bằng USD

Nhóm

Số tiền chuyển (USD)

Phí (USD)

Nhóm 1

$1 - $300

3$

Nhóm 2

$300.01 - $500

$4

Nhóm 3

$500.01 –$5,000

$5