Widgets :
Position :    
Order :
Tin tức Sự kiện » Tin BIDC

Biếu phí dịch vụ thẻ BIDC

 “Từ ngày 01/01/2017, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia sẽ áp dụng biểu phí mới của dịch vụ thẻ và tiến hành thu phí thẻ thường niên. Mọi chi tiết vui lòng tham khảo tại mục Sản phẩm thẻ >> Phí dịch vụ