Widgets :
Position :    
Order :
Tin tức Sự kiện » Tin tức khuyến mãi

Chương trình huy động vốn đón chào năm mới 2016

 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CAMPUCHIA 
-----o0o-----
Số: 2487/2015/TB-BIDC
VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
Dân tộc – Tôn Giáo – Quốc Vương
-----o0o----- 
Phnôm Pênh, ngày 15 tháng 12 năm 2015
 
THÔNG BÁO
(V.v Chương trình huy động vốn đón chào năm mới 2016)
BIDC xin trân trọng thông báo triển khai chương trình huy động vốn bằng USD áp dụng cho các khách hàng cá nhân kể từ ngày 15/12/2015 cụ thể như sau:
  1. Lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân: áp dụng đối với các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, trả lãi cuối kỳ với các thay đổi hấp dẫn hơn so với biểu lãi suất trước đây cụ thể như sau:
 
STT Kỳ hạn Lãi suất cũ Lãi suất mới
1 09 tháng 4.50 4.75
2 12 tháng 5.25 5.50
3 24 tháng 5.50 6.00
 
 
   2. Thời gian hiệu lực: từ ngày 15/12/2015 đến hết ngày 31/01/2016
   3. Quý khách vui lòng liên hệ hoặc đến trụ sở các Chi nhánh của BIDC tại Campuchia để được phục vụ. Danh sách và địa chỉ liên hệ của các Chi nhánh BIDC như sau:
 
HỘI SỞ CHÍNH
-----------------------
Số 370 Monivong, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnompenh, Cambodia
ĐT        : +855 23 210 044    
Fax       : +855 23 220 511
Email      : info@bidc.com.kh
Websit : www.bidc.com.kh
SWIFT: IDBCKHPP
CHI NHÁNH PHNOMPENH
-----------------------
Số 335  Monivong, Sangkat Orrusey 4, Khan 7 Makara, Phnompenh, Cambodia
ĐT : +855 23 210 440  
Fax : +855 23 214 854
Email  :  info@bidc.com.kh
Websit :www.bidc.com.kh
SWIFT: IDBCKHPP
 
CHI NHÁNH DAUN PENH
-----------------------
Số 56, Đại lộ Preah Monivong, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
ĐT : +855 236 660 328      
Fax : +855 23 214 631
Email  :  info@bidc.com.kh
Websit :www.bidc.com.kh
SWIFT: IDBCKHPP
 
CHI NHÁNH MEAN CHEY
-----------------------
Số 583, Quốc lộ 01, Sangkat Chbar Ompov 2, Khan Chbar Ompov, Phnom Penh, Cambodia.
ĐT   : +855 23 720  710  
Fax : +855 23 720 712
  Email  :  info@bidc.com.kh
  Websit :www.bidc.com.kh
  SWIFT: IDBCKHPP
 
CHI NHÁNH TOUL KORK
-----------------------
Số 32A Group 3, đường 271, Sangkat Boeng Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.
ĐT : +855 23 882 482 
Fax : +855 23 882 462
Email  :  info@bidc.com.kh
Websit :www.bidc.com.kh
  SWIFT: IDBCKHPP
 
PHÒNG GIAO DỊCH THU ĐỔI NGOẠI TỆ THANSUR BOKOR
-----------------------
  Địa chỉ Thansur Bokor Resort, Monivong            National Park, tỉnh Kampot, Campuchia
ĐT : +855 336 660 329     
Fax : +855 336 868 046
  Email  :  info@bidc.com.kh
  Websit :www.bidc.com.kh
  SWIFT: IDBCKHPP
 
CHI NHÁNH KAMPONGCHAM
-----------------------
Số 29,   đường Monivong, Xóm 7, Sangkat KampongCham, Krong Kampong Cham, Tỉnh Kampong Cham, Campuchia.
ĐT : +855 42 210 012  
Fax : +855 42 210 789
Email  :  info@bidc.com.kh
Websit :www.bidc.com.kh
SWIFT: IDBCKHPP
 
CHI NHÁNH SIEMRIEP
-----------------------
 Số 22 - 23 Str.Tep Vong, Sagkat Svay  Dangkom, Krong Siem Riep, tỉnh Siem Reap Campuchia.
  ĐT : +855 63 760123      
  Fax : +855 63 760456
  Email  :  info@bidc.com.kh
  Websit :www.bidc.com.kh
  SWIFT: IDBCKHPP
 
 
Trân trọng thông báo!