Widgets :
Position :    
Order :
Sản phẩm dịch vụ » Khách hàng cá nhân » Chuyển tiền 24/7 đến Việt Nam

Chuyển tiền về Việt Nam

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7

 

I. Giới thiệu

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN NHANH 24/7 là dịch vụ chuyển tiền quốc tế từ thị trường Campuchia về Việt Nam thông qua kênh Mobilebanking của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC). Theo đó, khách hàng cá nhân có tài khoản mở tại BIDC, thông qua ứng dụng Mobile Banking do BIDC cung cấp để thực hiện chuyển tiền về Việt Nam cho người thụ hưởng có tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

 

II. Hướng dẫn thực hiện giao dịch

 1. Người sử dụng khởi động và đăng nhập vào ứng dụng BIDC Mobile Banking
 2. Người sử dụng thực hiện chọn chức năng Transfer và chọn dịch vụ Transfer to Vietnam
 3. Người sử dụng tiếp tục chọn Transfer to BIDV account
 4. Để khởi tạo giao dịch, người sử dụng thực hiện nhập các thông tin bắt buộc
 • Chọn tài khoản BIDC để thực hiện chuyển tiền (chỉ hỗ trợ tài khoản USD)
 • Ứng dụng sẽ hiển thị số tiền khả dụng và loại tiền của tài khoản BIDC được chọn
 • Nhập tài khoản người nhận tại BIDV
 • Kiểm tra lại tên chủ tài khoản nhận bằng cách nhấn nút Check
 • Ứng dụng sẽ kiểm tra tài khoản người nhận có tồn tại trong hệ thống BIDV
 • Ứng dụng sẽ hiển thị tên chủ tài khoản và loại tiền của tài khoản nhận
 • Tiếp tục nhập số tiền chuyển theo tiền USD và chọn mục đích chuyển tiền
 • Người sử dụng nhấn Continue
 • Ứng dụng hiển thị màn hình kế tiếp để người sử dụng xác nhận giao dịch
  • Ứng dụng hiển thị các thông tin đã nhập ở trên cùng với các thông tin bổ sung
   • Số tiền phí theo USD tương ứng với số tiền chuyển
   • Tỷ giá quy đổi (sẽ hiển thị trong trường hợp chuyển chéo tiền tệ. Nghĩa là khi tài khoản người nhận có loại tiền tệ là VND)
   • Số tiền nhận được tại tài khoản BIDV theo USD/VND
  • Người sử dụng sẽ nhận tin nhắn OTP và thực hiện nhập vào ô OTP.
 • Người sử dụng nhấn Confirm
 • Ứng dụng sẽ hiển thị kết quả xử lý giao dịch
 • Người nhận sẽ nhận được thông báo báo có tài khoản từ BIDV
 1. Người sử dụng chọn thực hiện tiếp bằng cách chọn Create New Transaction hoặc chuyển sang các chức năng dịch vụ khác.

 

III. Hạn mức và phí giao dịch

 1. Hạn mức:
 • Chuyển tối đa 1,000USD/1 giao dịch nếu chuyển đến tài khoản người nhận là VNĐ.
 • Chuyển tối đa 999.99USD/1 giao dịch nếu chuyển đến tài khoản người nhận là USD.
 • Tổng hạn mức ngày: 5,000USD
 • Tổng hạn mức tháng: 5,000USD
 1. Biểu phí:
 • Chuyển khoản và nhận bằng tiền VND:
  • $1 - $300                                 : 2USD
  • $300.01 - $500                        : 3USD
  • $500.01 – thấp hơn $1,000     : 4USD
 • Chuyển khoản và nhận bằng tiền USD:
  • $1 - $300                                 : 3USD
  • $300.01 - $500                        : 4USD
  • 500.01 – thấp hơn $1,000     : 5USD