Widgets :
Position :    
Order :
Sản phẩm dịch vụ » Khách hàng cá nhân » Thanh toán quốc tế

Inpay sự lựa chọn tốt cho bạn khi chuyển tiền Việt Nam - Campuchia

 

Khách hàng chuyển tiền cho thành viên gia đình hoặc cho mục đích kinh doanh của khách hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và Campuchia thông qua hệ thống nội bộ của BIDC. Thông qua hệ thống nội bộ của BIDC nghĩa là giao dịch được thực hiện với chi phí thấp, tiện lợi và bảo đảm. Ngân hàng BIDC tính mức phí và các chi phí liên quan rất thấp và cực kỳ hấp dẫn.
+ Lợi ích  của người nhận  
·   Chi phí rẻ hơn chuyển tiền qua SWIFT
·   Mẫu dễ khai
·   Tỉ giá hối đoái cạnh tranh
·   Khách hàng có thể nhận tiền trong vòng 5 phút sau khi gửi tiền
+ Lợi ích  của người gửi
·   Một hình thức chuyển tiền nhanh, dễ dàng và bảo đảm, đối với bất kỳ loại tiền nào
·   Khách hàng có thể xử lý các giao dịch chuyển tiền thậm chí ngay cả khi ở Việt Nam
·   Tỉ giá hối đoái cạnh tranh trong trường hợp mua/ bán ngoại tệ
·   Khách hàng có thể nhận tiền trong vòng 5 phút sau khi gửi tiền
+ Biểu phí

 

Loại
Phí
CHUYỂN TIỀN ĐI QUA INPAY
Mục đích hỗ trợ hoạt động kinh doanh
0,12%/Số tiền chuyển + Cáp $15
(Tối thiểu $10)
Hỗ trợ gia đình
(Dưới $5.000)
$10
Hỗ trợ gia đình
(Từ $5.000 đến $10.000)
0,11%/Số tiền chuyển + Cáp $10
(Tối thiểu $5.5)
Hỗ trợ gia đình
(Trên $10.000)
0,12%/Số tiền chuyển + Cáp $10
(Tối thiểu  $12)
CHUYỂN TIỀN ĐẾN QUA INPAY
Mục đích hỗ trợ gia đình/ hoạt động kinh doanh
0,08%/số tiền chuyển
(Tối thiểu $10)
TRA SOÁT, ĐIỀU CHỈNH HOẶC HỦY BỎ
Mục đích hỗ trợ gia đình/ hoạt động kinh doanh
$20